СЪОБЩЕНИЕ – ЗА БОЛНИ С COVID-19

На основание заповед РД-01-219 / 15.06.2021 г на д-р Станимир Станков – директор на РЗИ – Стара Загора

Считано от 16.06.2021 г пациентите с показания за хоспитализация за лечение на Covid-19 се насочват към „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора