Дарение от фонд „Обединени срещу COVID-19“


През месец май „МБАЛ – ЧИРПАН“ получи парично дарение в размер на десет хиляди лева от фонд „Обединени срещу COVID-19“. Със средствата, получени от проекта, бяха закупени предпазни работни облекла на персонала на болницата и препарат за дезинфекция на ръце. Със закупуването на предпазни облекла и препарат за дезинфекция за ръце се цели и се осъществява предпазване на персонала на болницата от заразяване с COVID-19. За нас е от изключително важно значение, защото по-голямата част от нашите служители – както лекари, така и медицински сестри, са в предпенсионна и пенсионна възраст, която е изключително рискова група.


Фондът „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с COVID-19 в България и е иницииран от Българския дарителски форум, Фондацията „Америка за България“, посолството на САЩ и Американската търговска камара в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

От края на месец май 2020 МБАЛ-Чирпан разполага с нов компютърен томограф

Нов компютърен томограф получи общинската болница в град Чирпан. Стойността на апаратурата е около 360 хиляди лева. Скенерът е 16 срезов, модел SOMATOM go.Now, производство на „Сименс“, с голям обем на информация, реконструкция в различни равнини и висока резолюция на образите на сканираните равнини.