ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Хирургично отделение е разположено на първия етаж в хирургичен корпус на МБАЛ и разполага с 10 легла. Входът е от северната страна на сградата.

В отделението работят следните лекари:

 1. Д-р Живко Петров Паунов – Началник отделение
 2. Д-р Васил Тричков – лекар Хирургия
 3. Д-р Костадин Георгиев – лекар Хирургия
 4. Д-р Барри Алуин – лекар

В отделението се обслужват ЗДРАВНООСИГУРЕНИ пациенти по следните клинични пътеки:

 • КП № 72.1 – ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
 • КП № 158 – ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ
 • КП № 173 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ;
 • КП № 177 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ;
 • КП № 179 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС;
 • КП№181 – ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО;
 • КП № 182 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ;
 • КП № 183 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ;
 • КП № 184 – КОНВЕНЦИОНАЛНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ;
 • КП № 187 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ;
 • КП № 191.1 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОД.
 • КП № 191.2 – ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОД.
 • КП № 195 – ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ;
 • КП № 196 – ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ АБСЦЕСИ;
 • КП № 216 – СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ;
 • КП № 232 – ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ С ПЛОЩ ОТ 5% ДО 10% ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДО 3% ПРИ ДЕЦА.