ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Звеното разполага със :

  • стационар с три болнични легла, разположени в Нервно отделение
  • сектор по физиотерапия и рехабилитация към централния корпус на болницата, обслужващ и другите отделения
  • сектор физиотерапия и рехабилитация в ДКБ, обслужващ външни пациенти

В отделението се обслужват клиенти по следните клинични пътеки:

КП№254, КП№257, КП№258, КП№259, КП№260, КП№261,

КП№262, КП№263, КП№264

ЕКИП:

1. Д-р Мариана Георгиева – Началник отделение

2. Д-р Антоанета Гьонкова – лекар Физиотерапия и рехабилитация

3. Д-р Румен Марчев – лекар