ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Във Вътрешно отделение се извършва прием на ЗДРАВНООСИГУРЕНИ пациенти по следните клинични пътеки:

  • КП № 29 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ БЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
  • КП № 33 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ
  • КП № 39 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
  • КП № 84 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР И ХРОНИЧЕН ОБОСТРЕН ПИЕЛОНЕФРИТ
  • КП № 104 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА КОНТАГИОЗНИ ВИРУСНИ И БАКТЕРИАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ОСТРО ПРОТИЧАЩИ, С УСЛОЖНЕНИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОСТЪПВАЩИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ!

ЕКИП:

1. Д-р Малина Иванова Марчовска – Началник отделение

2. Д-р Светла Вълчева Обретенова – лекар Кардиология

3. Д-р Мария Бойчева Бойчева-Георгиева – лекар Нефрология

4. Д-р Иван Въчков Тодоров – лекар