АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

В Акушеро-гинекологично отделение се извършва прием на ЗДРАВНООСИГУРЕНИ пациенти по следните клинични пътеки:

 • КП № 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК
 • КП № 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БРЕМЕННОСТ
 • КП № 4.1 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ДО 13 ГЕСТ.С. ВКЛЮЧИТЕЛНО
 • КП № 4.2 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА СЛЕД 13 ГЕСТ.С.
 • КП № 5 РАЖДАНЕ
 • КП № 5 РАЖДАНЕ – за неосигурени родилки
 • КП № 6 ГРИЖИ ЗА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
 • КП № 7 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО НАД 2500 ГРАМА, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ
 • КП № 9 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ОТ 1500 ДО 2499 ГРАМА, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ
 • КП № 158 – ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ
 • КП № 160 – НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА
 • КП № 162 – ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
 • КП № 163 – ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ ДОЛЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
 • КП № 164 – КОРЕКЦИИ НА ТАЗОВА (ПЕРИНЕАЛНА) СТАТИКА И/ИЛИ НА НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ЖЕНАТА
 • КП № 165 – ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСО-ИНФЕКЦИОЗЕН И АНЕМИЧЕН СИНДРОМ ОТ АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРОИЗХОД

ЕКИП:

1. Мария Хайтова – лекар Акушерство и гинекология – Началник отделение

2. Д-р София Найденова-Динева – лекар Акушерство и гинекология

3. Д-р Неделчо Тотев – лекар Акушерство и гинекология

4. Д-р Вития Виденова – лекар

5. Д-р Минка Еремиева – лекар Акушерство и гинекология