ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Детско отделение се намира на втория етаж в павилион срещу входа на болницата.

В отделението се обслужват пациенти по следните клинични пътеки:

 • КП № 035 – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОКСЕМИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ;
 • КП № 048 – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ;
 • КП № 049 – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИОЛИТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ;
 • КП № 111 – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ.

ЕКИП:

 1. Д-р Цветана Митева – Началник отделение
 2. Д-р Станка Богданова – лекар Педиатрия
 3. Д-р Станислава Делчева Стефанова-Костадинова – лекар Пулмология и фтизиатрия

В отделението се лекуват пациенти на възраст до 18 год. възраст. За прием в отделението са необходими следните документи:

 • Лична карта на придружителя на детето (майка, баща, баба или др.);
 • Удостоверение за раждане (оригинал или копие) на детето;
 • Направление за хоспитализация, издадено от личен лекар или педиатър;
 • Лист от амбулаторен преглед.

В Детско отделение се приемат и пациенти, насочени от екип на ЦСМП, както и пациенти в спешни състотяния, прегледани в Приемно-консултативния кабинет на отделението. В тези случаи за приема са необходими само лична карта на придружителя и удостоверение за раждане на детето.