ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

МБАЛ-Чирпан ЕООД има сключени договори с НЗОК:

  • Договор 240802 / 25.02.2020 за :
    • оказване на Болнична медицинска помощ по клинични пътеки
    • извършване на амбулаторни процедури с НЗОК
    • извършване на клинични процедури с НЗОК
  • Договор 240795 / 12.02.2020 за Специализирана медицинска помощ пакет „Физиотерапия и рехабилитация“.