ЗА ПАЦИЕНТА

В „МБАЛ – Чирпан“ могат да постъпват пациенти:

 • транспортирани от екипа на спешна медицинска помощ;
 • насочени от личния лекар, от лекар – специалист или от друга болница;
 • пациенти в спешно състояние, самонасочили се през приемно-консултативния кабинет към съответното отделение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В МБАЛ-ЧИРПАН:

 • лична карта;
 • направление за хоспитализация;
 • лист от амбулаторен преглед;
 • Допълнителни документи (ако има):
  • рецептурна книжка;
  • копие от ТЕЛК решение;
  • друга медицинска документация (ако е необходима).

При болничното лечение се заплаща потребителска такса, но не повече от 10 дни годишно.

ОСВОБОДЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА СА ПАЦИЕНТИ:

 • със заболяване, включено в приложение 12 към НРД;
 • с ТЕЛК над 71% намалена работоспособност;
 • по ЗЗО по чл. 37 ал. 4.

В МБАЛ-Чирпан се приемат за лечение ЗДРАВНООСИГУРЕНИ пациенти. Изключение правят следните случаи:

 • По КП № 5 РАЖДАНЕ – могат да постъпват пациентки с прекъснати здравносигурителни права;
 • Спешен прием и възстановяване на здравносигурителните права до края на престоя в болницата;
 • Пациентът е в спешно състояние и е социално слаб (отнася се за лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г.). В този случай пациентът подписва декларации и бива проучван в Дирекция СП дали отговаря на условията. В противен случай заплаща цената на КП.
 • Здравнонеосигурени пациенти заплащат цената на клиничната пътека, по която се лекуват.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЦ „Н. ТОШЕВ“ (ПОЛИКЛИНИКАТА) СЕ ИЗВЪРШВАТ:

 • рентгенови снимки на зъби срещу заплащане;
 • физиотерапевтични процедури в условие на извънболнична помощ.