ИСТОРИЯ

„МБАЛ – Чирпан“ ЕООД е създадена с решение на Старозагорски окръжен съд на основание разпоредбите на Закона за лечебните заведения /чл. 101, ал. 1/, Заповед № РД- 20-78 / 08.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 112 / 12.09.2000 г. на Общински съвет гр. Чирпан. Болницата функционира на базата на Разрешение за упражняване на дейност № МБ – 2241 / 21.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването, като се явява първоприемник на Общинска болница „Д-р Христо Златаров“ – гр.Чирпан. След опустошителното земетресение 1928 г. в Чирпан в красив парк са построени пет обширни болнични сгради. За чирпанската болница е получена щедра помощ от Полския Червен кръст . Болницата е учредена с Акт от 08.11.1928 г, подписан от Цар Борис ІІІ, членове на Българското Царско правителство и Правителството на Полска Република, както и от чирпански народни представители, Кмета на града и чирпанския болничен лекар д-р Хр.Златаров. По онова време народният представител Крум Кораков прави критична бележка, че това е луксозна болница, изпреварила времето си. Така се създава възможност за разгръщане на болничната дейност в региона. Здравеопазването се развива съобразно икономическото проспериране на Чирпанския район, който се утвърди като промишлено – аграрен. От създаването на болницата и до днес в нея се лекуват жителите на две общини – Чирпанска и Братядаскаловска. Двете селищни системи са разположени на обща площ – 1050 кв.км. Населението живее в един град /Чирпан/ и 42 села, като отдалечеността на повечето селища е 12-15 км., а най-отдалеченото е на 40 км. Обслужваното население на двете общини за 2005 г. наброява 35 337 души, от които в община Чирпан – 24 727 и 10 610 – община Бр.Даскалови. През 1951 г. е построен павилионът, предназначен за Детско и Акушеро-гинекологично отделение. Болницата е окомплектована с леглови фонд, медицинска апаратура, лекари с различни специалности, медицински специалисти и друг персонал, които през различните периоди в развитието на здравеопазването са претърпели различни промени. След 1 юли 2ООО год. в резултат на извършеното преструктуриране, доболничната помощ бе съсредоточена в лекарски практики тип „Семеен лекар“ и Медицински центьр „Д-р Н.Тошев“ . От 12.09.2000 г. Общинска болница „Д-р Христо Златаров“ е преобразувана в „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан “ ЕООД Между общопрактикуващите лекари и болницата съществува добър синхрон при лечение на болните в дома и стационара.