Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория е разположена в монолитна сграда срещу централния вход на болницатa. Има два входа – южен, общ с физиотерапия и детско отделение (за персонала) и северен –  за пациенти от отделения и амбулаторно болни.

Началник отделение: Д-р Виолета Денчева