Лекари

В „МБАЛ-ЧИРПАН“ ЕООД работят следните специалисти:

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ:

1. Д-р Малина Иванова Марчовска – Началник отделение

2. Д-р Светла Вълчева Обретенова – лекар Кардиология

3. Д-р Мария Бойчева Бойчева-Георгиева – лекар Нефрология

4. Д-р Иван Въчков Тодоров – лекар

НЕРВНО ОТДЕЛЕНИЕ:

1. Д-р Илиана Илиева – Началник отделение

2. Д-р Мариана Дешева – лекар Нервни болести

3. Д-р Варвара Теменлиева – лекар Нервни болести

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ:

1. Д-р Цветана Митева – Началник отделение

2. Д-р Станка Богданова – лекар Педиатрия

3. Д-р Станислава Делчева Стефанова-Костадинова – лекар Пулмология и фтизиатрия

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ:

1. Христина Канджарова – Началник отделение

2. Д-р Мария Хайтова – лекар Акушерство и гинекология

3. Д-р Къню Кънев – лекар Акушерство и гинекология

4. Д-р Неделчо Тотев – лекар Акушерство и гинекология

5. Д-р Генадий Тотев – лекар

6. Д-р Минка Еремиева – лекар Акушерство и гинекология

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ:

1. Д-р Живко Петров Паунов – Началник отделение

2. Д-р Васил Тричков – лекар Хирургия

3. Д-р Костадин Георгиев – лекар Хирургия

4. Д-р Барри Алуин – лекар

АНЕСТЕЗИОЛОЗИ:

1. Д-р Вътьо Вътев – Началник отделение

2. Д-р Зоя Гюрова- лекар Анестезиология и интензивно лечение

3. Д-р Евгений Динев – лекар  Анестезиология и интензивно лечение

4. Д-р Мильо Милев – лекар Анестезиология и интензивно лечение

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ:

1. Д-р Мариана Георгиева – Началник отделение

2. Д-р Антоанета Гьонкова – лекар Физиотерапия и рехабилитация

3. Д-р Румен Марчев – лекар 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА:

1. Д-р Мария Бойчева-Георгиева – Началник отделение

2. Д-р Стефка Апостолова – лекар

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ:

1. Д-р Виолета Денчева – Началник отделение

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА:

1. Д-р Румяна Явузларова – Началник отделение