ФИЗИОТЕРАПИЯ

Освен договор за болнична помощ по КП 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, МБАЛ-Чирпан има сключен договор с РЗОК Стара Загора за изпълнение на медицински услуги от пакет ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – извънболнична медицинска помощ.

Медицинските услуги от пакета се извършват на две места – в отделение по Физиотерапия и рехабилитация на територията на болницата и в кабинет на 4-ти етаж в сградата на МЦ Д-р Н. Тошев.

Звеното работи с:

-Здравноосигурени пациенти с направления №3 и 3а по НЗОК;

-Лечение на пациенти – платен прием (по утвърден ценоразпис).

В звеното работят следните специалисти:

  • Д-р Антоанета Гьонкова – специалист Физиотерапия и рехабилитация;
  • рех. Минка Петкова – рехабилитатор;
  • рех. Добринка Танева – рехабилитатор.

Работното време: от понеделник до петък от 7,30 до 13,00 часа

За да бъде обслужен пациентът е нужно да представи електронно медицинско Направление бл.№3 или 3а (НРН номер на направлението) за преглед от специалист със специалност 23-Физиотерапия и рехабилитация, издадено от личния лекар или лекар-специалист. Валидността на направлението е 30 дни от датата на издаване.

За курса на физиотерапевтично лечение пациентът дължи две потребителски такси в размер на 5,80 лв, т.е. 11,60 лв (1+1=2 лв за пенсионери). Лицата, които са освободени от потребителска такса, не заплащат такава.