Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МБАЛ-ЧИРПАН“ЕООД СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА

№  по редНаименование на услугатаЦена
1Един леглоден без консумативи и медикаменти50,00
2Един леглоден с  консумативи и медикаменти150,00
3Придружител на болен за 1 ден3,00
4Потребителска такса – КП5,80
5Индивидуален сестрински пост на час, като “МБАЛ – Чирпан” ЕООД се ангажира да осигури квалифицирана сестра15,00
6Здравно неусигурен пациент или пациент по желание заплащацената на клиничната пътека
7Превоз на болен с линейка до МЦ „Д-р Н.Тошев“ гр. Чирпан (Поликлиника)10,00
8Превоз до дома в гр. Чирпан10,00
9Превоз извън града за 1 км. в двете посоки ( до 120 км)1,00
10Превоз извън града  в двете посоки (над 120 до 400 км)150,00
11Превоз извън града в двете посоки (над  400 км)200,00
12Преглед в амбулатория40,00
13Вторичен преглед в амбулатория20,00
14Консултация с лекар специалист40,00
15Измерване на АКН5,00
16Пълен неврологичен статус30,00
17Eлектромиография /ЕМГ/30,00
18Електроенцефалография /ЕЕГ/50,00
19Поставяне на абокат с консуматив12,00
20Поставяне на абокат с консуматив при деца15,00
21Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)8,00
22Мускулна инжекция (без стойността на медикамента)8,00
23Венозна инжекция (без стойността на медикамента)10,00
24Венозна инфузия (10-30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента)20,00
25Венозна инфузия (повече от 30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента)25,00
26Определяне на кръвна група8,00
27Очистителна клизма20,00
28Катетеризиране на пикочен мехур с консумативи25,00
29Обличане на починал20,00
30 Документ:                                                                                                                                   – дубликат                                                                                                                                      – УП 2, УП 3 на година5,00
31Медицински документ, изискващ преглед40,00
32Медицински документ, неизискващ преглед10,00
33Изпращане на образец по пощата5,00
34Заверка на Медицинско удостоверение5,00
35Извършване на имунизация (ваксина)(с преглед, с консуматив, без биопродукта) противобясна ваксина12,00
36Епикутанен тест (за всяка проба) с отчитане6,00
37Тестове с натриване, скарифициране, надраскване (тестуване) с отчитане10,00
38Чревна посявка с антибиограма20,00
   Рентгенови изследвания 
39Рентгенография на зъби10,00
40Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/30,00
41Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/ извън работно време35,00
42Добавена такса за повикване извън работното време на рентгена5,00
43Интравенозна холангиография (без контраста)50,00
44Венозна урография (без контраста)50,00
45Хистеросалпингография (без контраста)50,00
46Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва (без контраста)50,00
47Иригография (без контраста)50,00
48КАТ на глава (без контраста)160,00
49КАТ на гръден кош (без контраста)160,00
50КАТ на корем (без контраста)160,00
51Ехография на коремни органи (на всички органи)35,00
52Ехография на вътрешни органи (на 1орган )25,00
53Ехография на двата бъбрека25,00
54Ехография на щитовидна жлеза25,00
55Ехография на млечна жлеза40,00
56Ехография на простатна жлеза25,00
 Клинико-лабораторни изследвания 
 / изсл.на УРИНА / 
57Урина тест ленти3,00
58Белтък, билирубин, уробилиноген3,00
59Седимент3,00
60Микроалбуминурия14,00
  /ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ/ 
61Кръвна картина автоматично – тромбоцити, хематокрит, левкоцити, МСВ, МСН, МСНС5,00
62СУЕ2,00
63ДКК4,00
64Морфология на еритроцити4,00
65Кръвно-газов анализ AKR20,00
 /КРЪВОСЪСИРВАНЕ / 
66Време на кървене2,00
67Време на съсирване2,00
68Протромбиново време5,00
69APTT5,00
70Фибриноген5,00
71D-димер30,00
 / БИОХИМИЯ / 
72Кръвна захар    /Глюкоза/ 3,00
73Кръвно-захарен профил7,00
74Креатинин3,00
75Урея3,00
76Общ билирубин3,00
77Директен билирубин3,00
78Общ белтък3,00
79Албумин3,00
80Холестерол3,00
81HDL холестерол4,00
82Триглицериди3,00
83Гликиран хемоглобин -Нb A1C16,00
84Пикочна киселина3,00
85АСАТ3,00
86АЛАТ3,00
87КК5,00
88КК – МБ фракция5,00
89ГГТП5,00
90Алкална фосфатаза3,00
91Алфа амилаза5,00
92Липаза5,00
93K, Na5,00
94Калций3,00
95Хлориди3,00
96Клинико-химични изследвания за йонограма8,00
97Фосфор3,00
98Желязо5,00
99Липиден профил (Холестерол, LDL, HDL, триглицериди)13,00
100ЖСК5,00
101CRP8,00
102LDL холестерол4,00
103Феритин16,00
104Тест за COVID 19 /бърз антигенен и бърз тест за антитела/20,00
105Тест за COVID 19 /бърз антигенен тест с тестове осигурени от МЗ/10,00
106Сифилис / Васерман / Wass / VDRL10,00
107HIV 1/2  / Спин17,00
108Определяне на повърхностен антиген на хепатит B (HBsAg) с бърз тест17,00
 Физиотерапия и рехабилитация 
109Терапия с високочестотни електромагнитни вълни- на поле8,00
110Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл.: електрофореза, диадинамични и интерферентни токове, магнитотерапия – на поле8,00
111                                          + за всяко допълнително поле по2,00
112Електростимулация на паретични и хипотрофични мускули8,00
113Ултразвук на поле – на едно поле8,00
114                                          + за всяко допълнително поле по3,00
115Облъчвания със солукс, общи и еритемни UV-облъчвания и др.8,00
116Лазерна терапия на кожни повърхности, трудно заздравяващи рани, ставни заболявания15,00
117Луготерапия6,00
118Индивидуални инхалации8,00
119Общоукрепваща гимнастика10,00
120Аналитична гимнастика10,00
121Лечебна гимнастика със специализирани методики15,00
122Частичен масаж (крайници, гръб, яка)20,00
123Обширен масаж50,00
124Физиотерапевтичен пакет – 5 дни100,00
125Физиотерапевтичен пакет – 7 дни120,00
126Физиотерапевтичен пакет – 10 дни150,00
 За деца под 18 год. и пенсионери 
127          – Физиотерапевтичен пакет – 5 дни70,00
128          – Физиотерапевтичен пакет – 7 дни90,00
129          – Физиотерапевтичен пакет – 10 дни125,00
130За повторен платен курс в рамките на същия месец 50% намаление на пакета35,00
131Първичен и вторичен преглед – потр. такса5,80
132Първичен / вторичен преглед за пенсионери – потр. такса1,00
 Хирургично отделение 
133Превръзка   – малка15,00
134Превръзка   – средна20,00
135Превръзка – голяма30,00
136Голяма хирургична операция – по желание на пациент с консуматив1000,00
137Средна хир.операция по желание на пациент400,00
138Малка хирургична операция – по желание на пациент200,00
139Гипсова имобилизация на горен крайник с консуматив30,00
140Гипсова имобилизация на долен крайник с консуматив30,00
141Гипсова имобилизация на глезен с консуматив30,00
142Ендоскопско изследване – фиброколоно/фиброгастро100,00
143Циркулярен гипс – сваляне                                                                                                       10,00
144Интраартикуларна инжекция20,00
145Пункция на лакетна или колянна става20,00
146Пункция на лимфни възли и други подобни (без хистология)10,00
147Лумбална пункция20,00
148Плеврална или перитонеална пункция30,00
149Пункция на пикочен мехур и хидроцеле20,00
150Инфилтрационна анестезия с консуматив и медикамент25,00
151Проводна анестезия на периферен нерв с консум. и медикамент25,00
152Венозна анестезия60,00
153Дилатация на мъжка уретра10,00
154Поставяне на уретрален катетър – без консуматив20,00
155Поставяне на уретрален катетър – с консуматив25,00
156Безкръвно отстраняване на парафимоза10,00
157Хирургична обработка на малка рана с консуматив30,00
158Хирургична обработка на голяма рана с консуматив40,00
159Инцизия на флегмон, абсцес20,00
160Екстракция на нокът20,00
161Наместване на луксация40,00
 Акушеро-гинекологично отделение 
162Кюретаж без анестезия (без хистологично изследване)150,00
163Кюретаж с анестезия (без хистологично изследване)180,00
164Полипектомия и биопсия (без хистологично изследване)70,00
165Поставяне на вътрематочен песар50,00
166Сваляне на вътрематочен песар40,00
167Медикаментозна обработка на влагалището20,00
168Секцио, без заплащане на консуматив и леглоден500,00
169Коремна операция без включени консуматив и леглоден500,00
170Аборт по желание, до 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия160,00
171Аборт по желание, след 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия180,00
172Кардиотокография (до два пъти дневно след 28 седмица)10,00
173Цитологично изследване (профилактика) – порцио, цервикс40,00
174Нативна намазка от вагината с антибиограма40,00
175Пункция на дъгласовото пространство без анестезия80,00
176Наблюдение на бременност – водене на женска консултация / на преглед30,00
177Хистологично изследване на материал в хистологична лаборатория / на блокче30,00
 Вътрешно отделение 
178Велоергометрия  Ехокапдиография30,00
179Спирометрия20,00
180Поставяне на холтер (за 24 часа)50,00
181ЕКГ 3-канална с ритъм15,00
182ЕКГ 3-канална с вектори15,00
 Хемодиализа 
183Хрониохемодиализа300,00