Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МБАЛ-ЧИРПАН“ЕООД СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА

№  по редНаименование на услугатаЦена
1Преглед в амбулатория20,00
2Вторичен преглед в амбулатория10,00
3 Документ:         -дубликат  
– УП 2, УП 3 на година 
                                                                                                                                                                                                                                                 
5,00
4Медицински документ, изискващ преглед30,00
5Медицински документ, неизискващ преглед4,00
6Извършване на имунизация (ваксина)(с консуматив, без биопродукта)8,00
7РРД с отчитане  (с консуматив, без биопродукта)5,00
8Епикутанен тест (за всяка проба) с отчитане4,00
9Тестове с натриване, скарифициране, надраскване (тестуване) с отчитане4,00
10Определяне на кръвна група8,00
11Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)5,00
12Цялостно изследване на здрав. Пълен профилактичен статус с изследвания за изключване на заболявания (съгласно наредбите) с периодичност според възрастта25,00
13Измерване на АКН4,00
14Мускулна инжекция (без стойността на медикамента)5,00
15Венозна инжекция (без стойността на медикамента)8,00
16Венозна инфузия (10-30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента)15,00
17Венозна инфузия (повече от 30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента)15,00
18Поставяне на абокат с консуматив10,00
19Поставяне на абокат с консуматив при деца10,00
20Очистителна клизма15,00
21Катетеризиране на пикочен мехур с консумативи20,00
22Един леглоден без консумативи и медикаменти30,00
23Индивидуален сестрински пост на час, като “МБАЛ – Чирпан” ЕООД се ангажира да осигури квалифицирана сестра15,00
24Обличане на починал15,00
25Пълен неврологичен статус15,00
26Чревна посявка с антибиограма20,00
27Превоз на болен с линейка до МЦ „Д-р Н.Тошев“ гр. Чирпан (Поликлиника)8,00
28Превоз до дома в гр. Чирпан 10,00
29Превоз извън града за 1 км. в двете посоки ( до 120 км)0,90
30Превоз извън града  в двете посоки (над 120 до 400 км)150,00 
31Превоз извън града в двете посоки (над  400 км)200,00
32Придружител на болен за 1 ден3,00 
33Изпращане на образец по пощата3,00 
34Eлектромиография /ЕМГ/30,00 
35Електроенцефалография /ЕЕГ/50,00 
36Консултация с лекар специалист 30,00 
37Заверка на Медицинско удостоверение5,00 
   Рентгенови изследвания  
38Рентгенография на зъби 5,00
39Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/15,00
40Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/ извън работно време25,00
41Добавена такса за повикване извън работното време на рентгена 4,00
42Интравенозна холангиография (без контраста)30,00
43Венозна урография (без контраста)30,00
44Хистеросалпингография (без контраста)30,00
45Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва (без контраста)30,00
46Иригография (без контраста)30,00
47КАТ на глава (без контраста)80,00
48КАТ на гръден кош (без контраста) 80,00
49КАТ на корем (без контраста)80,00
50КАТ на 2 области (без контраста)120,00
51Ехография на коремни органи (на всички органи)20,00
52Ехография на вътрешни органи (на 1орган )15,00
53Ехография на двата бъбрека15,00
54Ехография на щитовидна жлеза15,00
55Ехография на гърди20,00
56Ехография на простатна жлеза15,00
57Ехография на тестиси15,00
58Ехография на очи15,00
59Ехография на слюнчни жлези15,00
60Ехография на подкожно образувание10,00
61Ехография на тазобедрена става на бебе до 1 год. 15,00
62Трансфонтанелна ехография15,00
 Клинико-лабораторни изследвания 
63Оцветявяне на препарат по Грам за гонококция3,00
64Урина по Бен Джонс 2,00
 / изсл.на УРИНА / 
65РН1,50
66Относително тегло1,50
67Албумин1,50
68Захар – ацетон1,20
69Кръв – тест лента1,20
70Билирубин1,20
71Уробилиноген1,20
72Седимент 1,50
73Седимент по Webb2,00
74Алфа амилаза3,00
75Количество захар – 24 ч.урина1,50
76Количество албумин – 24 ч.урина1,50
77Хептафан – тест лента2,00
78Захар в урината %1,50
  /КРЪВНА КАРТИНА/ 
79Хемоглобин1,20
80Еритроцити1,20
81Хематокрит1,20
82Левкоцити1,20
83РУЕ – Панченко1,50
84ДКК4,00
85Морфология на еритроцити4,00
86Ретикулоцити3,00
87Кръвна картина автоматично – тромбоцити, хематокрит, левкоцити, МСВ, МСН, МСНС5,00
88Време на кървене1,00
89Време на съсирване1,00
90Кръвна захар   / от пръста /1,50
91АКR10,00
 / БИОХИМИЯ / 
92Проторомбиново време + вземане на кръв2,70
93Фибриноген + вземане на кръв 2,00
94K, Na, Ca++3,00
95Калций общ2,00
96Хлориди1,50
97Неорганичен фосфор1,50
98Желязо3,00
99ЖСК3,00
100Кръвна захар    / глюкоза /  1,50
101Урея2,00
102Креатинин2,00
103Пикочна киселина2,00
104Холестерол2,00
105Алфа холестерол4,00
106Триглицериди2,00
107Общ билирубин2,00
108Директен билирубин2,00
109АСАТ2,00
110АЛАТ2,00
111ГГТП2,50
112КФК3,00
113КФК – МБ фракция4,00
114Алкална фосфатаза2,00
115Алфа амилаза3,00
116Общ белтък1,50
117Албумин1,50
118Тест – инфекциозна мононуклеоза5,00
119L – клетки5,00
120apTT2,00
 Физиотерапия и рехабилитация 
121Терапия с високочестотни електромагнитни вълни- на поле5,00
122Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, включително: електрофореза, диадинамични и интерферентни токове, магнитотерапия – на поле5,00
123                                          + за всяко допълнително поле по1,50
124Електростимулация на паретични и хипотрофични мускули6,00
125Ултразвук на поле – на едно поле 5,00
126                                          + за всяко допълнително поле по1,50
127Облъчвания със солукс, общи и еритемни UV-облъчвания и др.5,00
128Лазерна терапия на кожни повърхности, трудно заздравяващи рани, ставни заболявания10,00
129Луготерапия4,00
130Индивидуални инхалации5,00
131Общоукрепваща гимнастика5,00
132Аналитична гимнастика6,00
133Лечебна гимнастика със специализирани методики8,00
134Частичен масаж (крайници, гръб, яка)15,00
135Обширен масаж25,00
136Физиотерапевтичен пакет – 5 дни 80,00
137Физиотерапевтичен пакет – 7 дни 100,00
138Физиотерапевтичен пакет – 10 дни 140,00
 За деца под 18 год. и пенсионери  
139          – Физиотерапевтичен пакет – 5 дни 70,00
140          – Физиотерапевтичен пакет – 7 дни 90,00
141          – Физиотерапевтичен пакет – 10 дни 125,00
 За повторен платен курс в рамките на същия месец 50% намаление на пакета  
142Първичен и вторичен преглед 5,80
143Първичен и вторичен преглед за пенсионери2,00
 Хирургично отделение 
144Превръзка   – малка10,00
145Превръзка   – средна15,00
146Превръзка – голяма20,00
147Голяма хирургична операция – по желание на пациент с консуматив1000,00
148Средна хир.операция по желание на пациент 400,00
149Малка хирургична операция – по желание на пациент 200,00
150Гипсова имобилизация на горен крайник с консуматив20,00
151Гипсова имобилизация на долен крайник с консуматив30,00
152Гипсова имобилизация на глезен с консуматив20,00
153Гипсова имобилизация на глезен без консуматив10,00
154Ендоскопско изследване – фиброколоно/фиброгастро50,00
155Циркулярен гипс – сваляне                                                                                                        5,00
156Интраартикуларна инжекция10,00
157Пункция на лакетна или колянна става10,00
158Пункция на лимфни възли и други подобни (без хистология)10,00
159Лумбална пункция15,00
160Плеврална или перитонеална пункция25,00
161Пункция на пикочен мехур и хидроцеле15,00
162Инфилтрационна анестезия с консуматив и медикамент10,00
163Проводна анестезия на периферен нерв с консум. и медикамент15,00
164Венозна анестезия 35,00
165Дилатация на мъжка уретра10,00
166Промивка или инсталация през поставен катетър5,00
167Безкръвно отстраняване на парафимоза10,00
168Хирургична обработка на малка рана с консуматив25,00
169Хирургична обработка на малка рана без консуматив15,00
170Хирургична обработка на голяма рана с консуматив30,00
171Хирургична обработка на голяма рана без консуматив20,00
172Инцизия на флегмон, абсцес15,00
173Екстракция на нокът10,00
174Наместване на луксация 35,00
 Акушеро-гинекологично отделение 
175Кюретаж без анестезия (без хистологично изследване)110,00
176Кюретаж с анестезия (без хистологично изследване)150,00
177Полипектомия и биопсия (без хистологично изследване)50,00
178Поставяне на вътрематочен песар20,00
179Сваляне на вътрематочен песар15,00
180Медикаментозна обработка на влагалището10,00
181Секцио, без заплащане на консуматив и леглоден450,00
182Коремна операция без включени консуматив и леглоден500,00
183Аборт по желание, до 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия110,00
184Аборт по желание, след 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия130,00
185Кардиотокография (до два пъти дневно след 28 седмица)10,00
186Цитологично изследване (профилактика) – порцио, цервикс25,00
187Нативна намазка от вагината с антибиограма20,00
188Пункция на дъгласовото пространство без анестезия30,00
189Наблюдение на бременност – водене на женска консултация / на преглед15,00
190Хистологично изследване на материал в хистологична лаборатория / на блокче30,00
 Вътрешно отделение  
191Велоергометрия30,00 
192Спирометрия15,00
193Поставяне на холтер (за 24 часа)30,00 
194ЕКГ 3-канална с ритъм5,00
195ЕКГ 3-канална с вектори5,00
196Хрониохемодиализа300,00
197Тест за COVID 1920,00
198Здравно неусигурен пациент или пациент по желание заплащацената на клиничната пътека