Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МБАЛ-ЧИРПАН“ЕООД СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА

1Преглед в амбулатория35,00
2Вторичен преглед в амбулатория20,00
3 Документ:         -дубликат  
– УП 2, УП 3 на година 
                                                                                                                                          
5,00
4Медицински документ, изискващ преглед40,00
5Медицински документ, неизискващ преглед10,00
6Извършване на имунизация (ваксина)(с консуматив, без биопродукта)12,00
7Епикутанен тест (за всяка проба) с отчитане4,00
8Тестове с натриване, скарифициране, надраскване (тестуване) с отчитане6,00
9Определяне на кръвна група8,00
10Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)8,00
11Измерване на АКН5,00
12Мускулна инжекция (без стойността на медикамента)8,00
13Венозна инжекция (без стойността на медикамента)10,00
14Венозна инфузия (10-30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента)20,00
15Венозна инфузия (повече от 30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента)25,00
16Поставяне на абокат с консуматив12,00
17Поставяне на абокат с консуматив при деца15,00
18Очистителна клизма20,00
19Катетеризиране на пикочен мехур с консумативи25,00
20Един леглоден без консумативи и медикаменти50,00
21Индивидуален сестрински пост на час, като “МБАЛ – Чирпан” ЕООД се ангажира да осигури квалифицирана сестра15,00
22Обличане на починал20,00
23Пълен неврологичен статус30,00
24Чревна посявка с антибиограма20,00
25Превоз на болен с линейка до МЦ „Д-р Н.Тошев“ гр. Чирпан (Поликлиника)10,00
26Превоз до дома в гр. Чирпан 10,00
27Превоз извън града за 1 км. в двете посоки ( до 120 км)1,00
28Превоз извън града  в двете посоки (над 120 до 400 км)150,00 
29Превоз извън града в двете посоки (над  400 км)200,00
30Придружител на болен за 1 ден3,00 
31Изпращане на образец по пощата5,00 
32Eлектромиография /ЕМГ/30,00 
33Електроенцефалография /ЕЕГ/50,00 
34Консултация с лекар специалист 40,00 
35Заверка на Медицинско удостоверение5,00 
   Рентгенови изследвания  
36Рентгенография на зъби 10,00
37Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/30,00
38Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/ извън работно време35,00
39Добавена такса за повикване извън работното време на рентгена 5,00
40Интравенозна холангиография (без контраста)50,00
41Венозна урография (без контраста)50,00
42Хистеросалпингография (без контраста)50,00
43Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва (без контраста)50,00
44Иригография (без контраста)50,00
45КАТ на глава (без контраста)100,00
46КАТ на гръден кош (без контраста) 100,00
47КАТ на корем (без контраста)100,00
48КАТ на 2 области (без контраста)150,00
49Ехография на коремни органи (на всички органи)35,00
50Ехография на вътрешни органи (на 1орган )25,00
51Ехография на двата бъбрека25,00
52Ехография на щитовидна жлеза25,00
53Ехография на гърди25,00
54Ехография на простатна жлеза25,00
 Клинико-лабораторни изследвания 
55Оцветявяне на препарат по Грам за гонококция4,00
56Урина по Бен Джонс 3,00
 / изсл.на УРИНА / 
57РН3,00
58Относително тегло3,00
59Албумин3,00
60Захар – ацетон3,00
61Урина – тест лента5,00
62Билирубин3,00
63Уробилиноген3,00
64Седимент 3,00
65Седимент по Webb5,00
66Алфа амилаза5,00
67Количество захар – 24 ч.урина3,00
68Количество албумин – 24 ч.урина3,00
69Хептафан – тест лента5,00
70Захар в урината %3,00
  /КРЪВНА КАРТИНА/ 
71ДКК4,00
72Морфология на еритроцити4,00
73Ретикулоцити4,00
74Кръвна картина автоматично – тромбоцити, хематокрит, левкоцити, МСВ, МСН, МСНС5,00
75Време на кървене2,00
76Време на съсирване2,00
77Кръвна захар   / от пръста /3,00
78АКR20,00
 / БИОХИМИЯ / 
79Проторомбиново време + вземане на кръв5,00
80Фибриноген + вземане на кръв 2,00
81K, Na, Ca++5,00
82Калций общ3,00
83Хлориди3,00
84Неорганичен фосфор3,00
85Желязо5,00
86ЖСК5,00
87Кръвна захар    / глюкоза /  3,00
88Урея3,00
89Креатинин3,00
90Пикочна киселина3,00
91Холестерол3,00
92Алфа холестерол4,00
93Триглицериди3,00
94Общ билирубин3,00
95Директен билирубин3,00
96АСАТ3,00
97АЛАТ3,00
98ГГТП5,00
99КФК5,00
100КФК – МБ фракция4,00
101Алкална фосфатаза3,00
102Алфа амилаза5,00
103Общ белтък3,00
104Албумин3,00
105Тест – инфекциозна мононуклеоза6,00
106L – клетки6,00
107apTT5,00
 Физиотерапия и рехабилитация 
108Терапия с високочестотни електромагнитни вълни- на поле5,00
109Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, включително: електрофореза, диадинамични и интерферентни токове, магнитотерапия – на поле5,00
110                                          + за всяко допълнително поле по1,50
111Електростимулация на паретични и хипотрофични мускули6,00
112Ултразвук на поле – на едно поле 5,00
113                                          + за всяко допълнително поле по1,50
114Облъчвания със солукс, общи и еритемни UV-облъчвания и др.5,00
115Лазерна терапия на кожни повърхности, трудно заздравяващи рани, ставни заболявания10,00
116Луготерапия4,00
117Индивидуални инхалации5,00
118Общоукрепваща гимнастика5,00
119Аналитична гимнастика6,00
120Лечебна гимнастика със специализирани методики8,00
121Частичен масаж (крайници, гръб, яка)15,00
122Обширен масаж25,00
123Физиотерапевтичен пакет – 5 дни 80,00
124Физиотерапевтичен пакет – 7 дни 100,00
125Физиотерапевтичен пакет – 10 дни 140,00
 За деца под 18 год. и пенсионери  
126          – Физиотерапевтичен пакет – 5 дни 70,00
127          – Физиотерапевтичен пакет – 7 дни 90,00
128          – Физиотерапевтичен пакет – 10 дни 125,00
 За повторен платен курс в рамките на същия месец 50% намаление на пакета  
129Първичен и вторичен преглед 5,80
130Първичен и вторичен преглед за пенсионери2,00
 Хирургично отделение 
131Превръзка   – малка15,00
132Превръзка   – средна20,00
133Превръзка – голяма25,00
134Голяма хирургична операция – по желание на пациент с консуматив1000,00
135Средна хир.операция по желание на пациент 400,00
136Малка хирургична операция – по желание на пациент 200,00
137Гипсова имобилизация на горен крайник с консуматив20,00
138Гипсова имобилизация на долен крайник с консуматив30,00
139Гипсова имобилизация на глезен с консуматив20,00
140Гипсова имобилизация на глезен без консуматив10,00
141Ендоскопско изследване – фиброколоно/фиброгастро50,00
142Циркулярен гипс – сваляне                                                                                                        5,00
143Интраартикуларна инжекция10,00
144Пункция на лакетна или колянна става10,00
145Пункция на лимфни възли и други подобни (без хистология)10,00
146Лумбална пункция15,00
147Плеврална или перитонеална пункция25,00
148Пункция на пикочен мехур и хидроцеле15,00
149Инфилтрационна анестезия с консуматив и медикамент10,00
150Проводна анестезия на периферен нерв с консум. и медикамент15,00
151Венозна анестезия 35,00
152Дилатация на мъжка уретра10,00
153Промивка или инсталация през поставен катетър5,00
154Безкръвно отстраняване на парафимоза10,00
155Хирургична обработка на малка рана с консуматив25,00
156Хирургична обработка на малка рана без консуматив15,00
157Хирургична обработка на голяма рана с консуматив30,00
158Хирургична обработка на голяма рана без консуматив20,00
159Инцизия на флегмон, абсцес15,00
160Екстракция на нокът10,00
161Наместване на луксация 35,00
 Акушеро-гинекологично отделение 
162Кюретаж без анестезия (без хистологично изследване)150,00
163Кюретаж с анестезия (без хистологично изследване)180,00
164Полипектомия и биопсия (без хистологично изследване)70,00
165Поставяне на вътрематочен песар50,00
166Сваляне на вътрематочен песар20,00
167Медикаментозна обработка на влагалището20,00
168Секцио, без заплащане на консуматив и леглоден500,00
169Коремна операция без включени консуматив и леглоден500,00
170Аборт по желание, до 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия160,00
171Аборт по желание, след 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия180,00
172Кардиотокография (до два пъти дневно след 28 седмица)10,00
173Цитологично изследване (профилактика) – порцио, цервикс40,00
174Нативна намазка от вагината с антибиограма40,00
175Пункция на дъгласовото пространство без анестезия80,00
176Хистологично изследване на материал в хистологична лаборатория / на блокче30,00
 Вътрешно отделение  
177Велоергометрия30,00 
178Спирометрия20,00
179Поставяне на холтер (за 24 часа)50,00 
180ЕКГ 3-канална с ритъм15,00
181ЕКГ 3-канална с вектори15,00
182Хрониохемодиализа300,00
183

184
Тест за COVID 19 (бърз антигенен тест за антитела)


Тест за COVID 19 (бърз антигенен тест с тестове, осигурени от МЗ)
20,00


10,00
185Здравно неосигурен пациент или пациент по желание заплащацената на клиничната пътека